Medlemmer

Instrument Navn Gardernummer
Eb cornet / tamburmajor Julie Sørensen 9
Solo cornet / tamburmajor Amalie Krarup Georgsen 81
Solo cornet / tamburmajoraspirant Emma Fruergaard 11-200
Solo cornet Michelle Brander Fonnesberg 79
Solo cornet  Maria Vinther 11-204
2nd cornet / tamburmajoraspirant Clara Pedersen 13-207
2nd cornet    
3rd cornet / tamburmajor Astrid Lambertsen 21
3rd cornet  Josefine Larsen 16-214
3rd cornet Ida Dam Mortensen 13-210
Flugelhorn / tamburmajor Frederikke Lildal 14
Solo horn Stine Rasmussen 84
1st horn Iben Frederiksen 13-208
2nd horn    
Euphonium Louise Frederiksen 38
Euphonium Clara W. Christensen 14-215
1st baryton Camilla Windfeld Christensen 14-214
1st baryton Emma Brix 26
2nd baryton Marikke Madsen 15-238
2nd baryton Caroline Stark Jensen 15-237
1st basun Lise H. Nielsen 82
2nd basun Mathilde Larsen  15-230
Bass basun Karoline Dige 23
Eb tuba    
Bb tuba Nanna Larsen 16-244
Bb tuba Julie Kjærgaard Larsen 16-243
Trommekorps / slagtøj / tamburmajor Kirstine Lambertsen 65
Trommekorps / slagtøj Caroline Nilsson 13-209
Trommekorps / slagtøj / fanebærer Laura Rugholm 11-201
Trommekorps / slagtøj Benedikte Palsgaard Madsen 14-213
Trommekorps / slagtøj Frida Breum 14-217
Trommekorps / slagtøj Signe Lambertsen 15-220
Trommekorps / slagtøj Cecilie Brinkmann 16-256

 

Aspiranter

Navn Gardernummer
Freja Krag 16-240
Emma Iversen 16-242
Freja Svendsen 16-247
Anne Sofie Kristensen 16-252
Freja M. Højer 16-254
Karoline Nielsen 16-258
Ida Victoria Nielsen 15-235
Melissa F. Henriksen 16-260

 

Instrumentposition kan variere fra ovenstående

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk